Giáo hội cần hoạch định chương trình Phật sự để hòa nhịp với bước phát triển của đất nước

Giáo hội cần hoạch định chương trình Phật sự để hòa nhịp với bước phát triển của đất nước

35 năm kể từ ngày độc lập, thống nhất, thoát khỏi ách thống trị của thực dân, đất nước Việt Nam đang từng ngày thay da đổi thịt trong tiến trình xây dựng và phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xu thế tất yếu này thể hiện khát vọng vươn tới một cuộc sống ấm no, hạnh phúc với lộ trình “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

tin-tuc-39
Trong bối cảnh đầy thuận lợi, Phật giáo Việt Nam với lịch sử trên 2.000 năm gắn bó, song hành cùng dân tộc qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước, đã cho thấy nhịp sống hài hòa của một tôn giáo luôn được mệnh danh là tôn giáo của hòa bình, hòa hợp và phát triển. Gánh nặng lịch sử của tôn giáo đạo Phật trong quá trình tiếp biến với văn hóa-xã hội bản địa, do vậy, cũng đang đặt ra trước các nhà lãnh đạo Giáo hội đâu là hướng phát triển phù hợp của Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ XXI. Đâu là chiến lược tương thích cho sự hòa nhập vào bước phát triển chung của thời đại từ tầm nhìn 20 năm, 50 năm tới?
Trên bình diện xã hội, các quyết sách mang tính chiến lược về kinh tế, đời sống, văn hóa, giáo dục… đều được phác thảo một dự hướng lâu dài, giúp người lãnh đạo hoạch định những hướng phát triển cụ thể trong từng giai đoạn mà không phải mày mò, suy nghĩ! Trên con đường vươn ra biển lớn, người thuyền trưởng với hải đồ trong tay, sẽ thanh thản với hải trình vạn lý mà không phải phân vân, đắn đo, tính toán…
35 năm kể từ ngày non sông quy về một mối. Cũng gần chừng ấy thời gian, người con Phật Việt Nam trong cả ba miền đất nước cùng đứng chung trong một tổ chức Giáo hội. Đây chính là vận hội đầy tươi sáng của Phật giáo nước nhà trong sự nghiệp tiếp bước con đường mà nhiều thế hệ tiền bối Tổ sư đã dày công vun đắp. Trong điều kiện thuận lợi như vậy, việc xây dựng và triển khai đồng bộ hoạt động các ban ngành Trung ương Giáo hội để thúc đẩy bước phát triển của Phật giáo Việt Nam rõ ràng nằm trong tầm tay của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo – những người nắm giữ sứ mệnh lèo lái con thuyền Giáo hội qua khúc quanh lịch sử! Dự hướng về bệ phóng cho sự chiếm lĩnh tầng cao luôn là thái độ lao động mang tính khoa học thực tiễn để đạt được thành công.
Trên cơ sở các hoạt động của Giáo hội trong thời gian qua, chúng ta tin tưởng và mong đợi những thành tựu rực rỡ từ tư duy chiến lược của chư vị tôn túc lãnh đạo nhằm định hình bước phát triển của Phật giáo Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Được vậy, chúng ta mới thực sự đóng góp vào tiến trình phát triển của đất nước, phục vụ lợi ích của tự thân và tha nhân theo bản hoài của chư Phật, chư Tổ.
Đón mừng kỷ niệm 35 năm đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất, Phật giáo Việt Nam đã và sẽ tiếp tục ghi thêm những dấu son vào trang sử vàng của mình trong ý nghĩa đó.

THÍCH THIỆN BẢO
Nguồn:Giacngo.vn